"لپارس"

P/E گروه
33.206
P/E
33.9568
EPS
647.2933
بازده 90 روزه
75.84 %
بازده 30 روزه
-2.41 %
میانگین درصد DPS
72.2
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
31 %
میانگین حجم 90 روزه
876213.3778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
21,980
قیمت پایانی:
21,680
تغییر قیمت پایانی:
0.87
درصد تغییر قیمت پایانی:
186 %
بیشترین قیمت:
22,500
کمترین قیمت:
20,555
بهترین قیمت خرید:
21,980
بهترین قیمت فروش:
21,980
بهترین حجم خرید:
1,361
بهترین حجم فروش:
1,601
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
21,500
قیمت مرجع:
21,494
بیشترین قیمت مجاز:
22,568
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
487
ارزش معاملات:
17,742,131,141
حجم مبنا:
120,000
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
486 %
تعداد معاملات:
487