"لپارس"

P/E گروه
42.4286
P/E
----
EPS
-146.75
بازده 90 روزه
71.2 %
بازده 30 روزه
43.81 %
میانگین درصد DPS
72.2
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
31 %
میانگین حجم 90 روزه
1231496.3889
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
39,000
قیمت پایانی:
38,009
تغییر قیمت پایانی:
-0.35
درصد تغییر قیمت پایانی:
-135 %
بیشترین قیمت:
39,750
کمترین قیمت:
36,550
بهترین قیمت خرید:
38,525
بهترین قیمت فروش:
39,125
بهترین حجم خرید:
100
بهترین حجم فروش:
265
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
37,400
قیمت مرجع:
38,144
بیشترین قیمت مجاز:
40,051
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,349
ارزش معاملات:
35,531,756,518
حجم مبنا:
120,000
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
856 %
تعداد معاملات:
1349