"لخزر"

P/E گروه
70.1687
P/E
42.7612
EPS
4364.709
بازده 90 روزه
122.68 %
بازده 30 روزه
68.89 %
میانگین درصد DPS
34.5
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
11 %
میانگین حجم 90 روزه
154314.1222
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/14
قیمت آخرین معامله:
186,640
قیمت پایانی:
186,640
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
186,640
کمترین قیمت:
186,640
بهترین قیمت خرید:
186,640
بهترین قیمت فروش:
186,640
بهترین حجم خرید:
280
بهترین حجم فروش:
1,000
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/14
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
186,640
قیمت مرجع:
186,640
بیشترین قیمت مجاز:
195,970
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
281,278
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
0 %
تعداد معاملات:
0