"لخزر"

P/E گروه
20.7307
P/E
14.9273
EPS
3105.8466
بازده 90 روزه
46.27 %
بازده 30 روزه
17.36 %
میانگین درصد DPS
34.5
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
11 %
میانگین حجم 90 روزه
136225.6
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
47,270
قیمت پایانی:
45,305
تغییر قیمت پایانی:
0.62
درصد تغییر قیمت پایانی:
280 %
بیشترین قیمت:
47,276
کمترین قیمت:
46,000
بهترین قیمت خرید:
47,000
بهترین قیمت فروش:
47,269
بهترین حجم خرید:
500
بهترین حجم فروش:
600
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
47,274
قیمت مرجع:
45,025
بیشترین قیمت مجاز:
47,276
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
27
ارزش معاملات:
459,061,350
حجم مبنا:
60,480
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
2245 %
تعداد معاملات:
27