"پارسیان"

P/E گروه
19.124
P/E
31.7373
EPS
242.6165
بازده 90 روزه
141.76 %
بازده 30 روزه
28.03 %
میانگین درصد DPS
110.55
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
17 %
میانگین حجم 90 روزه
7950810.9778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
7,700
قیمت پایانی:
7,819
تغییر قیمت پایانی:
0.31
درصد تغییر قیمت پایانی:
24 %
بیشترین قیمت:
7,936
کمترین قیمت:
7,561
بهترین قیمت خرید:
7,700
بهترین قیمت فروش:
7,700
بهترین حجم خرید:
130
بهترین حجم فروش:
28,303
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,936
قیمت مرجع:
7,795
بیشترین قیمت مجاز:
8,184
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
715
ارزش معاملات:
44,971,686,814
حجم مبنا:
1,254,863
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-95 %
تعداد معاملات:
715