"پارسیان"

P/E گروه
12.6587
P/E
15.0794
EPS
216.6528
بازده 90 روزه
35.28 %
بازده 30 روزه
18.37 %
میانگین درصد DPS
110.55
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
17 %
میانگین حجم 90 روزه
8033430.4
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
3,267
قیمت پایانی:
3,290
تغییر قیمت پایانی:
-0.72
درصد تغییر قیمت پایانی:
-24 %
بیشترین قیمت:
3,348
کمترین قیمت:
3,251
بهترین قیمت خرید:
3,261
بهترین قیمت فروش:
3,267
بهترین حجم خرید:
4,200
بهترین حجم فروش:
82,333
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,348
قیمت مرجع:
3,314
بیشترین قیمت مجاز:
3,479
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
881
ارزش معاملات:
43,902,569,143
حجم مبنا:
1,600,000
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-47 %
تعداد معاملات:
881