"لکما"

P/E گروه
42.4286
P/E
----
EPS
-115.5973
بازده 90 روزه
41.83 %
بازده 30 روزه
7.3 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
16767791.3556
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
6,045
قیمت پایانی:
6,026
تغییر قیمت پایانی:
2.68
درصد تغییر قیمت پایانی:
157 %
بیشترین قیمت:
6,045
کمترین قیمت:
5,850
بهترین قیمت خرید:
6,045
بهترین قیمت فروش:
6,171
بهترین حجم خرید:
2,838,085
بهترین حجم فروش:
567
بهترین تعداد خرید:
300
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,951
قیمت مرجع:
5,869
بیشترین قیمت مجاز:
6,045
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,019
ارزش معاملات:
107,094,031,951
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
176 %
تعداد معاملات:
2019