"پاسا"

P/E گروه
17.0504
P/E
9.825
EPS
788.8033
بازده 90 روزه
-8.9 %
بازده 30 روزه
2.54 %
میانگین درصد DPS
27.55
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
22 %
میانگین حجم 90 روزه
2833795.5778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
7,750
قیمت پایانی:
7,863
تغییر قیمت پایانی:
1.04
درصد تغییر قیمت پایانی:
81 %
بیشترین قیمت:
8,099
کمترین قیمت:
7,740
بهترین قیمت خرید:
7,740
بهترین قیمت فروش:
7,750
بهترین حجم خرید:
1,000
بهترین حجم فروش:
29,778
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,900
قیمت مرجع:
7,782
بیشترین قیمت مجاز:
8,171
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
449
ارزش معاملات:
12,644,157,722
حجم مبنا:
240,000
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-32 %
تعداد معاملات:
449