"پاسا"

P/E گروه
23.0951
P/E
15.118
EPS
611.59
بازده 90 روزه
62.2 %
بازده 30 روزه
46.2 %
میانگین درصد DPS
27.55
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
22 %
میانگین حجم 90 روزه
2982022.7778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
9,246
قیمت پایانی:
9,207
تغییر قیمت پایانی:
-1.09
درصد تغییر قیمت پایانی:
-101 %
بیشترین قیمت:
9,479
کمترین قیمت:
9,002
بهترین قیمت خرید:
9,250
بهترین قیمت فروش:
9,250
بهترین حجم خرید:
666
بهترین حجم فروش:
12,806
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
9,300
قیمت مرجع:
9,308
بیشترین قیمت مجاز:
9,773
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,210
ارزش معاملات:
28,646,302,570
حجم مبنا:
360,000
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-62 %
تعداد معاملات:
1210