"مفاخر"

P/E گروه
27.1005
P/E
63.8013
EPS
265.3706
بازده 90 روزه
93.36 %
بازده 30 روزه
11.47 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
21.53 %
میانگین حجم 90 روزه
1932389.5889
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
16,931
قیمت پایانی:
16,913
تغییر قیمت پایانی:
4.89
درصد تغییر قیمت پایانی:
788 %
بیشترین قیمت:
16,931
کمترین قیمت:
16,511
بهترین قیمت خرید:
16,931
بهترین قیمت فروش:
17,603
بهترین حجم خرید:
29,768
بهترین حجم فروش:
52,107
بهترین تعداد خرید:
20
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
16,931
قیمت مرجع:
16,125
بیشترین قیمت مجاز:
16,931
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
532
ارزش معاملات:
34,845,771,177
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
806 %
تعداد معاملات:
532