"مفاخر"

P/E گروه
9.5796
P/E
28.901
EPS
307.9824
بازده 90 روزه
30.8 %
بازده 30 روزه
9.25 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
21.53 %
میانگین حجم 90 روزه
2044654.4667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
8,901
قیمت پایانی:
8,811
تغییر قیمت پایانی:
9.11
درصد تغییر قیمت پایانی:
736 %
بیشترین قیمت:
8,901
کمترین قیمت:
8,200
بهترین قیمت خرید:
8,901
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
402,570
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
19
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
8,200
قیمت مرجع:
8,075
بیشترین قیمت مجاز:
8,901
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
167
ارزش معاملات:
12,523,529,603
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
10
درصد تغییر قیمت:
826 %
تعداد معاملات:
167