"ملت"

P/E گروه
30.8638
P/E
44.2868
EPS
476.2144
بازده 90 روزه
79.55 %
بازده 30 روزه
-11.01 %
میانگین درصد DPS
82.78
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
21 %
میانگین حجم 90 روزه
13931894.3444
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
21,090
قیمت پایانی:
21,360
تغییر قیمت پایانی:
-3.78
درصد تغییر قیمت پایانی:
-840 %
بیشترین قیمت:
21,940
کمترین قیمت:
21,090
بهترین قیمت خرید:
21,090
بهترین قیمت فروش:
21,090
بهترین حجم خرید:
115,293
بهترین حجم فروش:
2,958,613
بهترین تعداد خرید:
13
بهترین تعداد فروش:
315
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
21,900
قیمت مرجع:
22,200
بیشترین قیمت مجاز:
23,310
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
3,203
ارزش معاملات:
212,603,153,380
حجم مبنا:
2,311,604
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-1110 %
تعداد معاملات:
3203