"ملت"

P/E گروه
12.9828
P/E
17.7747
EPS
304.4214
بازده 90 روزه
45.6 %
بازده 30 روزه
7.23 %
میانگین درصد DPS
82.78
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
12 %
میانگین حجم 90 روزه
9849169.6333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
5,381
قیمت پایانی:
5,421
تغییر قیمت پایانی:
-0.44
درصد تغییر قیمت پایانی:
-24 %
بیشترین قیمت:
5,540
کمترین قیمت:
5,350
بهترین قیمت خرید:
5,381
بهترین قیمت فروش:
5,390
بهترین حجم خرید:
4,000
بهترین حجم فروش:
23,545
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,529
قیمت مرجع:
5,445
بیشترین قیمت مجاز:
5,717
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
377
ارزش معاملات:
4,892,720,635
حجم مبنا:
1,140,000
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-64 %
تعداد معاملات:
377