"میهن"

P/E گروه
12.9828
P/E
----
EPS
-8.0767
بازده 90 روزه
22.76 %
بازده 30 روزه
2.49 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
7.77 %
میانگین حجم 90 روزه
3217935.7889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
1,840
قیمت پایانی:
1,843
تغییر قیمت پایانی:
1.49
درصد تغییر قیمت پایانی:
27 %
بیشترین قیمت:
1,857
کمترین قیمت:
1,769
بهترین قیمت خرید:
1,800
بهترین قیمت فروش:
1,839
بهترین حجم خرید:
105,000
بهترین حجم فروش:
5,000
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
1,850
قیمت مرجع:
1,816
بیشترین قیمت مجاز:
1,906
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
58
ارزش معاملات:
727,516,790
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
24 %
تعداد معاملات:
58