"میهن"

P/E گروه
30.8638
P/E
671.4822
EPS
19.5433
بازده 90 روزه
232.73 %
بازده 30 روزه
74.53 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
7.77 %
میانگین حجم 90 روزه
8900383.2778
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
13,123
قیمت پایانی:
13,123
تغییر قیمت پایانی:
4.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
624 %
بیشترین قیمت:
13,123
کمترین قیمت:
13,123
بهترین قیمت خرید:
13,123
بهترین قیمت فروش:
13,123
بهترین حجم خرید:
9,748,062
بهترین حجم فروش:
940
بهترین تعداد خرید:
467
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
13,123
قیمت مرجع:
12,499
بیشترین قیمت مجاز:
13,123
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
270
ارزش معاملات:
169,393,153,776
حجم مبنا:
4,331,255
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
624 %
تعداد معاملات:
270