"نمرینو"

P/E گروه
16.7591
P/E
144.8492
EPS
171.2126
بازده 90 روزه
12.39 %
بازده 30 روزه
-7.04 %
میانگین درصد DPS
11.36
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
39 %
میانگین حجم 90 روزه
280595.8111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
24,025
قیمت پایانی:
24,765
تغییر قیمت پایانی:
0.26
درصد تغییر قیمت پایانی:
64 %
بیشترین قیمت:
25,000
کمترین قیمت:
23,510
بهترین قیمت خرید:
24,026
بهترین قیمت فروش:
24,660
بهترین حجم خرید:
450
بهترین حجم فروش:
692
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
23,510
قیمت مرجع:
24,701
بیشترین قیمت مجاز:
25,936
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
91
ارزش معاملات:
1,205,498,970
حجم مبنا:
50,800
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-676 %
تعداد معاملات:
91