"پترول"

P/E گروه
12.2308
P/E
6.2343
EPS
644.1732
بازده 90 روزه
29.05 %
بازده 30 روزه
0.35 %
میانگین درصد DPS
58.59
سال مالی
1399/02/30
درصد شناور آزاد
18 %
میانگین حجم 90 روزه
51192536.0222
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/6
قیمت آخرین معامله:
7,700
قیمت پایانی:
7,722
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
8,032
کمترین قیمت:
7,631
بهترین قیمت خرید:
7,650
بهترین قیمت فروش:
8,032
بهترین حجم خرید:
2,900
بهترین حجم فروش:
16,532
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/3/6
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,700
قیمت مرجع:
7,722
بیشترین قیمت مجاز:
8,108
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
8,000,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-22 %
تعداد معاملات:
0