"پترول"

P/E گروه
7.8321
P/E
8.6224
EPS
265.5875
بازده 90 روزه
-5.72 %
بازده 30 روزه
-11.24 %
میانگین درصد DPS
58.59
سال مالی
1399/03/02
درصد شناور آزاد
13 %
میانگین حجم 90 روزه
37941749.7778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
2,290
قیمت پایانی:
2,294
تغییر قیمت پایانی:
-0.48
درصد تغییر قیمت پایانی:
-11 %
بیشترین قیمت:
2,305
کمترین قیمت:
2,284
بهترین قیمت خرید:
2,271
بهترین قیمت فروش:
2,360
بهترین حجم خرید:
30,000
بهترین حجم فروش:
1,400
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,305
قیمت مرجع:
2,305
بیشترین قیمت مجاز:
2,420
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
4,342,162
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-15 %
تعداد معاملات:
0