"واحصا"

P/E گروه
7.8321
P/E
53.4451
EPS
246.4583
بازده 90 روزه
-4.54 %
بازده 30 روزه
-2.07 %
میانگین درصد DPS
32.75
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
211116.1778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
13,172
قیمت پایانی:
13,168
تغییر قیمت پایانی:
2.96
درصد تغییر قیمت پایانی:
379 %
بیشترین قیمت:
13,172
کمترین قیمت:
13,000
بهترین قیمت خرید:
13,172
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
29,897
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
22
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
13,172
قیمت مرجع:
12,789
بیشترین قیمت مجاز:
13,172
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
226
ارزش معاملات:
9,057,078,780
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
383 %
تعداد معاملات:
226