"واحصا"

P/E گروه
12.2308
P/E
78.7759
EPS
263.1771
بازده 90 روزه
12.73 %
بازده 30 روزه
-3.21 %
میانگین درصد DPS
32.75
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
569862.6222
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
24,903
قیمت پایانی:
25,091
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-582 %
بیشترین قیمت:
24,903
کمترین قیمت:
24,903
بهترین قیمت خرید:
24,903
بهترین قیمت فروش:
24,903
بهترین حجم خرید:
703
بهترین حجم فروش:
341,677
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
112
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
24,903
قیمت مرجع:
25,673
بیشترین قیمت مجاز:
26,443
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
452
ارزش معاملات:
13,989,857,922
حجم مبنا:
743,081
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-770 %
تعداد معاملات:
452