"واحیا"

P/E گروه
27.514
P/E
63.2108
EPS
3730.076
بازده 90 روزه
114.28 %
بازده 30 روزه
45.27 %
میانگین درصد DPS
31.31
سال مالی
1399/04/01
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1628563.0889
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
235,781
قیمت پایانی:
242,555
تغییر قیمت پایانی:
-0.21
درصد تغییر قیمت پایانی:
-517 %
بیشترین قیمت:
250,000
کمترین قیمت:
235,780
بهترین قیمت خرید:
235,790
بهترین قیمت فروش:
235,790
بهترین حجم خرید:
1,691
بهترین حجم فروش:
803
بهترین تعداد خرید:
10
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
241,000
قیمت مرجع:
243,072
بیشترین قیمت مجاز:
250,364
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,506
ارزش معاملات:
475,747,377,597
حجم مبنا:
400,000
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-7291 %
تعداد معاملات:
1506