"واحیا"

P/E گروه
7.7918
P/E
10.2445
EPS
3997.272
بازده 90 روزه
9.14 %
بازده 30 روزه
-1.39 %
میانگین درصد DPS
31.31
سال مالی
1399/04/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1203315.7778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
41,000
قیمت پایانی:
40,545
تغییر قیمت پایانی:
-1.49
درصد تغییر قیمت پایانی:
-615 %
بیشترین قیمت:
41,000
کمترین قیمت:
40,201
بهترین قیمت خرید:
40,704
بهترین قیمت فروش:
41,100
بهترین حجم خرید:
2,690
بهترین حجم فروش:
5,451
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
41,000
قیمت مرجع:
41,160
بیشترین قیمت مجاز:
42,394
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
122
ارزش معاملات:
8,110,740,970
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-160 %
تعداد معاملات:
122