"وارس"

P/E گروه
7.7918
P/E
15.5798
EPS
1059.58
بازده 90 روزه
5.16 %
بازده 30 روزه
19.05 %
میانگین درصد DPS
96.93
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1662382.8889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
17,002
قیمت پایانی:
16,983
تغییر قیمت پایانی:
2.88
درصد تغییر قیمت پایانی:
476 %
بیشترین قیمت:
17,002
کمترین قیمت:
16,604
بهترین قیمت خرید:
17,002
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
87,871
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
16
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
16,757
قیمت مرجع:
16,507
بیشترین قیمت مجاز:
17,002
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
224
ارزش معاملات:
11,103,149,089
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
495 %
تعداد معاملات:
224