"وپاسار"

P/E گروه
4.1433
P/E
10.8361
EPS
393.0369
بازده 90 روزه
71.87 %
بازده 30 روزه
38.14 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
39 %
میانگین حجم 90 روزه
78394277.9
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
8,812
قیمت پایانی:
8,890
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-210 %
بیشترین قیمت:
9,488
کمترین قیمت:
8,645
بهترین قیمت خرید:
8,890
بهترین قیمت فروش:
8,890
بهترین حجم خرید:
57,902
بهترین حجم فروش:
146,735
بهترین تعداد خرید:
8
بهترین تعداد فروش:
15
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
9,488
قیمت مرجع:
9,100
بیشترین قیمت مجاز:
9,555
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
6,816
ارزش معاملات:
610,984,547,934
حجم مبنا:
13,824,885
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-288 %
تعداد معاملات:
6816