"وپاسار"

P/E گروه
3.9332
P/E
5.3412
EPS
408.1487
بازده 90 روزه
32.04 %
بازده 30 روزه
-7.23 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
40 %
میانگین حجم 90 روزه
83433431.3889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
2,180
قیمت پایانی:
2,161
تغییر قیمت پایانی:
-0.69
درصد تغییر قیمت پایانی:
-15 %
بیشترین قیمت:
2,190
کمترین قیمت:
2,131
بهترین قیمت خرید:
2,140
بهترین قیمت فروش:
2,170
بهترین حجم خرید:
20,284
بهترین حجم فروش:
127,255
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
5
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,170
قیمت مرجع:
2,176
بیشترین قیمت مجاز:
2,284
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
5,027,652
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
4 %
تعداد معاملات:
0