"وپخش"

P/E گروه
7.8321
P/E
10.8147
EPS
3517.344
بازده 90 روزه
39.39 %
بازده 30 روزه
-8.55 %
میانگین درصد DPS
90.08
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
11 %
میانگین حجم 90 روزه
733401.8556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
38,039
قیمت پایانی:
37,741
تغییر قیمت پایانی:
-3.97
درصد تغییر قیمت پایانی:
-1562 %
بیشترین قیمت:
39,999
کمترین قیمت:
37,338
بهترین قیمت خرید:
39,500
بهترین قیمت فروش:
40,499
بهترین حجم خرید:
1,000
بهترین حجم فروش:
2,100
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
39,900
قیمت مرجع:
39,303
بیشترین قیمت مجاز:
41,268
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
248,361
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-1264 %
تعداد معاملات:
0