"وپخش"

P/E گروه
12.2308
P/E
20.2168
EPS
4548.1512
بازده 90 روزه
89.66 %
بازده 30 روزه
17.88 %
میانگین درصد DPS
90.08
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
11 %
میانگین حجم 90 روزه
389006.7556
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
137,502
قیمت پایانی:
140,317
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
2433 %
بیشترین قیمت:
144,778
کمترین قیمت:
132,877
بهترین قیمت خرید:
136,890
بهترین قیمت فروش:
136,890
بهترین حجم خرید:
445
بهترین حجم فروش:
325
بهترین تعداد خرید:
5
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
140,000
قیمت مرجع:
137,884
بیشترین قیمت مجاز:
144,778
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
617
ارزش معاملات:
63,846,873,892
حجم مبنا:
369,757
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-382 %
تعداد معاملات:
617