"وپسا"

P/E گروه
7.8321
P/E
352.7071
EPS
5.8292
بازده 90 روزه
-37.7 %
بازده 30 روزه
-8.5 %
میانگین درصد DPS
166.67
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2637910.3222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
2,056
قیمت پایانی:
2,088
تغییر قیمت پایانی:
2.81
درصد تغییر قیمت پایانی:
57 %
بیشترین قیمت:
2,091
کمترین قیمت:
2,045
بهترین قیمت خرید:
2,056
بهترین قیمت فروش:
2,070
بهترین حجم خرید:
107,459
بهترین حجم فروش:
13,000
بهترین تعداد خرید:
6
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,086
قیمت مرجع:
2,031
بیشترین قیمت مجاز:
2,091
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
741
ارزش معاملات:
11,548,381,246
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
25 %
تعداد معاملات:
741