"وپسا"

P/E گروه
12.2308
P/E
640.4563
EPS
5.8552
بازده 90 روزه
25.38 %
بازده 30 روزه
-1.26 %
میانگین درصد DPS
166.67
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
5561438.7444
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
4,873
قیمت پایانی:
4,891
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-238 %
بیشترین قیمت:
5,100
کمترین قیمت:
4,873
بهترین قیمت خرید:
4,873
بهترین قیمت فروش:
4,873
بهترین حجم خرید:
3,637,740
بهترین حجم فروش:
15,000
بهترین تعداد خرید:
20
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,050
قیمت مرجع:
5,129
بیشترین قیمت مجاز:
5,385
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,002
ارزش معاملات:
48,994,989,512
حجم مبنا:
3,805,176
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-256 %
تعداد معاملات:
1002