"وتجارت"

P/E گروه
3.9332
P/E
15.5409
EPS
29.2775
بازده 90 روزه
12.07 %
بازده 30 روزه
-5.99 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
24 %
میانگین حجم 90 روزه
616155233.3444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
455
قیمت پایانی:
458
تغییر قیمت پایانی:
3.15
درصد تغییر قیمت پایانی:
14 %
بیشترین قیمت:
464
کمترین قیمت:
445
بهترین قیمت خرید:
456
بهترین قیمت فروش:
456
بهترین حجم خرید:
2,161
بهترین حجم فروش:
324,469
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
5
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
449
قیمت مرجع:
444
بیشترین قیمت مجاز:
466
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
9,810
ارزش معاملات:
131,875,316,165
حجم مبنا:
22,421,525
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
11 %
تعداد معاملات:
9810