"وتجارت"

P/E گروه
4.1433
P/E
19.6493
EPS
32.3676
بازده 90 روزه
46.88 %
بازده 30 روزه
30.06 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
24 %
میانگین حجم 90 روزه
720409268.0333
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
636
قیمت پایانی:
639
تغییر قیمت پایانی:
-2.29
درصد تغییر قیمت پایانی:
-15 %
بیشترین قیمت:
655
کمترین قیمت:
626
بهترین قیمت خرید:
636
بهترین قیمت فروش:
636
بهترین حجم خرید:
905,405
بهترین حجم فروش:
160,000
بهترین تعداد خرید:
17
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
640
قیمت مرجع:
654
بیشترین قیمت مجاز:
686
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
41,089
ارزش معاملات:
798,313,253,473
حجم مبنا:
14,577,259
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-18 %
تعداد معاملات:
41089