"وتعاون"

P/E گروه
19.124
P/E
55.0561
EPS
62.6633
بازده 90 روزه
71.06 %
بازده 30 روزه
28.45 %
میانگین درصد DPS
13.51
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1965156.8889
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
3,450
قیمت پایانی:
3,445
تغییر قیمت پایانی:
-0.35
درصد تغییر قیمت پایانی:
-12 %
بیشترین قیمت:
3,560
کمترین قیمت:
3,354
بهترین قیمت خرید:
3,400
بهترین قیمت فروش:
3,543
بهترین حجم خرید:
23,742
بهترین حجم فروش:
10,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,354
قیمت مرجع:
3,457
بیشترین قیمت مجاز:
3,560
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
632
ارزش معاملات:
27,703,933,585
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-7 %
تعداد معاملات:
632