"وتوسم"

P/E گروه
12.2308
P/E
5.4326
EPS
993.2704
بازده 90 روزه
28.56 %
بازده 30 روزه
13.84 %
میانگین درصد DPS
93.15
سال مالی
1398/09/30
درصد شناور آزاد
9 %
میانگین حجم 90 روزه
6170230.8444
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
12,769
قیمت پایانی:
12,832
تغییر قیمت پایانی:
-2.8
درصد تغییر قیمت پایانی:
-370 %
بیشترین قیمت:
13,499
کمترین قیمت:
12,542
بهترین قیمت خرید:
12,729
بهترین قیمت فروش:
12,729
بهترین حجم خرید:
119,993
بهترین حجم فروش:
105,347
بهترین تعداد خرید:
17
بهترین تعداد فروش:
6
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
13,300
قیمت مرجع:
13,202
بیشترین قیمت مجاز:
13,862
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
4,579
ارزش معاملات:
319,356,577,573
حجم مبنا:
3,690,582
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-433 %
تعداد معاملات:
4579