"وتوسم"

P/E گروه
7.8321
P/E
3.8967
EPS
941.8338
بازده 90 روزه
39.23 %
بازده 30 روزه
6.32 %
میانگین درصد DPS
91.53
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
8 %
میانگین حجم 90 روزه
5172030.5556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
3,670
قیمت پایانی:
3,673
تغییر قیمت پایانی:
0.05
درصد تغییر قیمت پایانی:
2 %
بیشترین قیمت:
3,748
کمترین قیمت:
3,550
بهترین قیمت خرید:
3,601
بهترین قیمت فروش:
3,750
بهترین حجم خرید:
20,000
بهترین حجم فروش:
19,283
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,748
قیمت مرجع:
3,671
بیشترین قیمت مجاز:
3,854
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,505
ارزش معاملات:
105,619,876,191
حجم مبنا:
1,800,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-1 %
تعداد معاملات:
1505