"وساخت"

P/E گروه
12.2308
P/E
11.7123
EPS
2030.168
بازده 90 روزه
45.9 %
بازده 30 روزه
16.91 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/06/31
درصد شناور آزاد
42 %
میانگین حجم 90 روزه
5449482.2
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
41,798
قیمت پایانی:
41,530
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
1722 %
بیشترین قیمت:
41,798
کمترین قیمت:
37,912
بهترین قیمت خرید:
41,798
بهترین قیمت فروش:
41,798
بهترین حجم خرید:
156,516
بهترین حجم فروش:
6,424
بهترین تعداد خرید:
92
بهترین تعداد فروش:
9
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
41,798
قیمت مرجع:
39,808
بیشترین قیمت مجاز:
41,798
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
6,920
ارزش معاملات:
681,211,853,859
حجم مبنا:
1,318,809
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1990 %
تعداد معاملات:
6920