"وساخت"

P/E گروه
7.8321
P/E
----
EPS
-166.6602
بازده 90 روزه
12.76 %
بازده 30 روزه
1.31 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/06/30
درصد شناور آزاد
36 %
میانگین حجم 90 روزه
3306732.9889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
13,080
قیمت پایانی:
12,996
تغییر قیمت پایانی:
-3.54
درصد تغییر قیمت پایانی:
-477 %
بیشترین قیمت:
13,500
کمترین قیمت:
12,800
بهترین قیمت خرید:
13,000
بهترین قیمت فروش:
13,700
بهترین حجم خرید:
1,000
بهترین حجم فروش:
162
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
13,500
قیمت مرجع:
13,473
بیشترین قیمت مجاز:
14,146
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
662
ارزش معاملات:
16,689,277,287
حجم مبنا:
436,118
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-393 %
تعداد معاملات:
662