"وسالت"

P/E گروه
4.1433
P/E
3.7876
EPS
1127.376
بازده 90 روزه
24.24 %
بازده 30 روزه
4.15 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
27537.7667
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/10
قیمت آخرین معامله:
4,198
قیمت پایانی:
4,118
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
4,198
کمترین قیمت:
4,198
بهترین قیمت خرید:
4,282
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
2,868,814
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
60
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1399/3/10
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
4,198
قیمت مرجع:
4,118
بیشترین قیمت مجاز:
4,282
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
2,429,544
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
80 %
تعداد معاملات:
0