"وسین"

P/E گروه
12.9828
P/E
----
EPS
-137.178
بازده 90 روزه
-29.84 %
بازده 30 روزه
1.32 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
4755378.9556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
1,857
قیمت پایانی:
1,842
تغییر قیمت پایانی:
2.16
درصد تغییر قیمت پایانی:
39 %
بیشترین قیمت:
1,857
کمترین قیمت:
1,800
بهترین قیمت خرید:
1,857
بهترین قیمت فروش:
1,894
بهترین حجم خرید:
1,078,411
بهترین حجم فروش:
17,000
بهترین تعداد خرید:
32
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
1,800
قیمت مرجع:
1,803
بیشترین قیمت مجاز:
1,857
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
207
ارزش معاملات:
3,388,281,841
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
54 %
تعداد معاملات:
207