"وسینا"

P/E گروه
3.9332
P/E
16.8857
EPS
136.2098
بازده 90 روزه
24.32 %
بازده 30 روزه
-7.33 %
میانگین درصد DPS
9.02
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
14 %
میانگین حجم 90 روزه
20258198.2333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
2,300
قیمت پایانی:
2,288
تغییر قیمت پایانی:
0.97
درصد تغییر قیمت پایانی:
22 %
بیشترین قیمت:
2,328
کمترین قیمت:
2,266
بهترین قیمت خرید:
2,269
بهترین قیمت فروش:
2,349
بهترین حجم خرید:
2,885
بهترین حجم فروش:
2,129
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,266
قیمت مرجع:
2,266
بیشترین قیمت مجاز:
2,379
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
444
ارزش معاملات:
8,954,401,016
حجم مبنا:
4,000,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
34 %
تعداد معاملات:
444