"وسینا"

P/E گروه
4.1433
P/E
131.2739
EPS
42.8798
بازده 90 روزه
82.76 %
بازده 30 روزه
40.72 %
میانگین درصد DPS
9.02
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
14 %
میانگین حجم 90 روزه
17302847.3
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
8,790
قیمت پایانی:
8,978
تغییر قیمت پایانی:
-1.63
درصد تغییر قیمت پایانی:
-149 %
بیشترین قیمت:
9,581
کمترین قیمت:
8,671
بهترین قیمت خرید:
8,800
بهترین قیمت فروش:
8,800
بهترین حجم خرید:
38,829
بهترین حجم فروش:
517,189
بهترین تعداد خرید:
14
بهترین تعداد فروش:
20
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
9,581
قیمت مرجع:
9,127
بیشترین قیمت مجاز:
9,583
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
3,876
ارزش معاملات:
261,317,472,973
حجم مبنا:
5,751,754
تغییر قیمت:
-4
درصد تغییر قیمت:
-337 %
تعداد معاملات:
3876