"وگردش"

P/E گروه
3.9332
P/E
2.4873
EPS
621.1485
بازده 90 روزه
-17.82 %
بازده 30 روزه
-10.07 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
5157533.5111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
1,545
قیمت پایانی:
1,523
تغییر قیمت پایانی:
-0.52
درصد تغییر قیمت پایانی:
-8 %
بیشترین قیمت:
1,548
کمترین قیمت:
1,501
بهترین قیمت خرید:
1,535
بهترین قیمت فروش:
1,546
بهترین حجم خرید:
14,942
بهترین حجم فروش:
2,077
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
1,540
قیمت مرجع:
1,531
بیشترین قیمت مجاز:
1,561
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
256
ارزش معاملات:
4,734,732,563
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
14 %
تعداد معاملات:
256