"وگردش"

P/E گروه
4.1433
P/E
5.0732
EPS
812.6943
بازده 90 روزه
109.29 %
بازده 30 روزه
25.47 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
11773037.4444
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
11,851
قیمت پایانی:
11,850
تغییر قیمت پایانی:
2.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
344 %
بیشترین قیمت:
11,851
کمترین قیمت:
11,509
بهترین قیمت خرید:
11,851
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
13,936,070
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
260
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,851
قیمت مرجع:
11,506
بیشترین قیمت مجاز:
11,851
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,903
ارزش معاملات:
720,641,261,988
حجم مبنا:
2,400,000
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
345 %
تعداد معاملات:
1903