"ولصنم"

P/E گروه
17.5332
P/E
16.8951
EPS
336.1925
بازده 90 روزه
91.01 %
بازده 30 روزه
25.94 %
میانگین درصد DPS
74.4
سال مالی
1398/09/30
درصد شناور آزاد
19 %
میانگین حجم 90 روزه
22924370.5667
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
10,096
قیمت پایانی:
10,142
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-291 %
بیشترین قیمت:
10,790
کمترین قیمت:
9,912
بهترین قیمت خرید:
10,096
بهترین قیمت فروش:
10,096
بهترین حجم خرید:
19,006
بهترین حجم فروش:
23,019
بهترین تعداد خرید:
7
بهترین تعداد فروش:
6
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,790
قیمت مرجع:
10,433
بیشترین قیمت مجاز:
10,954
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,634
ارزش معاملات:
134,180,079,438
حجم مبنا:
5,011,527
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-337 %
تعداد معاملات:
2634