"ولصنم"

P/E گروه
10.9375
P/E
10.5252
EPS
215.577
بازده 90 روزه
26.13 %
بازده 30 روزه
-4.62 %
میانگین درصد DPS
50
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
13 %
میانگین حجم 90 روزه
8062152.5778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
2,269
قیمت پایانی:
2,305
تغییر قیمت پایانی:
2.31
درصد تغییر قیمت پایانی:
52 %
بیشترین قیمت:
2,363
کمترین قیمت:
2,151
بهترین قیمت خرید:
2,253
بهترین قیمت فروش:
2,314
بهترین حجم خرید:
22,085
بهترین حجم فروش:
1,800
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,363
قیمت مرجع:
2,253
بیشترین قیمت مجاز:
2,365
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
785
ارزش معاملات:
17,463,701,107
حجم مبنا:
800,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
16 %
تعداد معاملات:
785