"ولملت"

P/E گروه
17.5332
P/E
13.8939
EPS
440.84
بازده 90 روزه
3.81 %
بازده 30 روزه
2.05 %
میانگین درصد DPS
46.04
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
14 %
میانگین حجم 90 روزه
4268746.1111
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
14,811
قیمت پایانی:
14,905
تغییر قیمت پایانی:
-4.39
درصد تغییر قیمت پایانی:
-685 %
بیشترین قیمت:
15,589
کمترین قیمت:
14,811
بهترین قیمت خرید:
14,811
بهترین قیمت فروش:
14,811
بهترین حجم خرید:
342
بهترین حجم فروش:
1,540,277
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
100
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
14,811
قیمت مرجع:
15,590
بیشترین قیمت مجاز:
16,369
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
863
ارزش معاملات:
65,286,423,230
حجم مبنا:
3,087,182
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-779 %
تعداد معاملات:
863