"ولملت"

P/E گروه
10.9375
P/E
7.8929
EPS
460.0338
بازده 90 روزه
62.83 %
بازده 30 روزه
12.35 %
میانگین درصد DPS
46.04
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
13 %
میانگین حجم 90 روزه
2156929.0444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
3,631
قیمت پایانی:
3,666
تغییر قیمت پایانی:
0.77
درصد تغییر قیمت پایانی:
28 %
بیشترین قیمت:
3,750
کمترین قیمت:
3,600
بهترین قیمت خرید:
3,467
بهترین قیمت فروش:
4,150
بهترین حجم خرید:
8,000
بهترین حجم فروش:
245
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,720
قیمت مرجع:
3,638
بیشترین قیمت مجاز:
3,819
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
127
ارزش معاملات:
2,175,805,143
حجم مبنا:
320,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-7 %
تعداد معاملات:
127