"وملی"

P/E گروه
11.8151
P/E
6038.3722
EPS
14.0766
بازده 90 روزه
30.47 %
بازده 30 روزه
-3.84 %
میانگین درصد DPS
13.33
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
3 %
میانگین حجم 90 روزه
108396.6889
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
85,000
قیمت پایانی:
86,345
تغییر قیمت پایانی:
-0.6
درصد تغییر قیمت پایانی:
-522 %
بیشترین قیمت:
89,975
کمترین قیمت:
84,504
بهترین قیمت خرید:
84,504
بهترین قیمت فروش:
87,299
بهترین حجم خرید:
169
بهترین حجم فروش:
200
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
85,580
قیمت مرجع:
86,867
بیشترین قیمت مجاز:
91,210
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
336
ارزش معاملات:
10,477,746,151
حجم مبنا:
98,944
تغییر قیمت:
-2
درصد تغییر قیمت:
-1867 %
تعداد معاملات:
336