"وملی"

P/E گروه
7.7573
P/E
4744.5003
EPS
15.2046
بازده 90 روزه
0.33 %
بازده 30 روزه
10.98 %
میانگین درصد DPS
13.33
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
3 %
میانگین حجم 90 روزه
126760.3556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
72,138
قیمت پایانی:
70,731
تغییر قیمت پایانی:
2.95
درصد تغییر قیمت پایانی:
2028 %
بیشترین قیمت:
72,138
کمترین قیمت:
71,199
بهترین قیمت خرید:
72,138
بهترین قیمت فروش:
73,841
بهترین حجم خرید:
115,397
بهترین حجم فروش:
600
بهترین تعداد خرید:
39
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
71,999
قیمت مرجع:
68,703
بیشترین قیمت مجاز:
72,138
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
122
ارزش معاملات:
4,278,653,282
حجم مبنا:
98,944
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
3435 %
تعداد معاملات:
122