"ونفت"

P/E گروه
7.7573
P/E
11.3613
EPS
600.1945
بازده 90 روزه
37.29 %
بازده 30 روزه
30.13 %
میانگین درصد DPS
57.21
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
47 %
میانگین حجم 90 روزه
6364738.1222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
6,819
قیمت پایانی:
6,934
تغییر قیمت پایانی:
2.06
درصد تغییر قیمت پایانی:
140 %
بیشترین قیمت:
7,109
کمترین قیمت:
6,620
بهترین قیمت خرید:
6,807
بهترین قیمت فروش:
6,820
بهترین حجم خرید:
1,219
بهترین حجم فروش:
34,719
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
6,620
قیمت مرجع:
6,794
بیشترین قیمت مجاز:
7,133
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,004
ارزش معاملات:
34,429,297,124
حجم مبنا:
660,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
25 %
تعداد معاملات:
1004