"ونفت"

P/E گروه
11.8151
P/E
18.1835
EPS
609.62
بازده 90 روزه
62.89 %
بازده 30 روزه
28.9 %
میانگین درصد DPS
57.21
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
47 %
میانگین حجم 90 روزه
8036715.5111
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
11,085
قیمت پایانی:
10,994
تغییر قیمت پایانی:
1.07
درصد تغییر قیمت پایانی:
116 %
بیشترین قیمت:
11,149
کمترین قیمت:
10,800
بهترین قیمت خرید:
11,080
بهترین قیمت فروش:
11,100
بهترین حجم خرید:
16,172
بهترین حجم فروش:
3,333
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,050
قیمت مرجع:
10,878
بیشترین قیمت مجاز:
11,421
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,504
ارزش معاملات:
49,243,937,760
حجم مبنا:
660,000
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
207 %
تعداد معاملات:
1504