"ونوین"

P/E گروه
3.9332
P/E
----
EPS
-801.3644
بازده 90 روزه
-31.29 %
بازده 30 روزه
-29.96 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
16 %
میانگین حجم 90 روزه
34419079.6889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
2,920
قیمت پایانی:
2,952
تغییر قیمت پایانی:
0.27
درصد تغییر قیمت پایانی:
8 %
بیشترین قیمت:
3,025
کمترین قیمت:
2,899
بهترین قیمت خرید:
2,944
بهترین قیمت فروش:
2,946
بهترین حجم خرید:
219,452
بهترین حجم فروش:
6,700
بهترین تعداد خرید:
35
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,980
قیمت مرجع:
2,944
بیشترین قیمت مجاز:
3,091
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
3,450,656
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-24 %
تعداد معاملات:
0