"ونوین"

P/E گروه
4.1433
P/E
----
EPS
-436.7151
بازده 90 روزه
48.76 %
بازده 30 روزه
33.24 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
31 %
میانگین حجم 90 روزه
123312467.5556
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
4,251
قیمت پایانی:
4,259
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-215 %
بیشترین قیمت:
4,450
کمترین قیمت:
4,251
بهترین قیمت خرید:
4,251
بهترین قیمت فروش:
4,251
بهترین حجم خرید:
109,484
بهترین حجم فروش:
36,493,523
بهترین تعداد خرید:
28
بهترین تعداد فروش:
775
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
4,450
قیمت مرجع:
4,474
بیشترین قیمت مجاز:
4,697
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
6,238
ارزش معاملات:
402,935,564,217
حجم مبنا:
12,170,294
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-223 %
تعداد معاملات:
6238