"پشاهن"

P/E گروه
17.0504
P/E
14.2624
EPS
497.0398
بازده 90 روزه
12.52 %
بازده 30 روزه
9.25 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
800.8778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/21
قیمت آخرین معامله:
7,089
قیمت پایانی:
7,089
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
7,089
کمترین قیمت:
7,089
بهترین قیمت خرید:
7,301
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
21,000
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/21
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,089
قیمت مرجع:
7,089
بیشترین قیمت مجاز:
7,301
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
0 %
تعداد معاملات:
0