"وهنر"

P/E گروه
----
P/E
7.5304
EPS
369.168
بازده 90 روزه
----
بازده 30 روزه
-1.73 %
میانگین درصد DPS
30
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1669460.1222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
2,780
قیمت پایانی:
2,788
تغییر قیمت پایانی:
0.29
درصد تغییر قیمت پایانی:
8 %
بیشترین قیمت:
2,852
کمترین قیمت:
2,722
بهترین قیمت خرید:
2,780
بهترین قیمت فروش:
2,800
بهترین حجم خرید:
4,000
بهترین حجم فروش:
8,199
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,750
قیمت مرجع:
2,780
بیشترین قیمت مجاز:
2,863
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
174
ارزش معاملات:
2,613,466,436
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
0 %
تعداد معاملات:
174