"وهنر"

P/E گروه
----
P/E
17.0139
EPS
369.168
بازده 90 روزه
124.32 %
بازده 30 روزه
16.7 %
میانگین درصد DPS
30
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
5015365.5333
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
6,281
قیمت پایانی:
6,353
تغییر قیمت پایانی:
-1.88
درصد تغییر قیمت پایانی:
-122 %
بیشترین قیمت:
6,669
کمترین قیمت:
6,281
بهترین قیمت خرید:
5,392
بهترین قیمت فروش:
6,281
بهترین حجم خرید:
831
بهترین حجم فروش:
1,017,353
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
44
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
6,669
قیمت مرجع:
6,475
بیشترین قیمت مجاز:
6,669
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,018
ارزش معاملات:
62,416,108,278
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-194 %
تعداد معاملات:
2018