"پلاست"

P/E گروه
34.7278
P/E
----
EPS
-1487.309
بازده 90 روزه
43.4 %
بازده 30 روزه
-5.99 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
312238.6
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
29,966
قیمت پایانی:
30,595
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-297 %
بیشترین قیمت:
30,800
کمترین قیمت:
29,966
بهترین قیمت خرید:
29,966
بهترین قیمت فروش:
29,966
بهترین حجم خرید:
1,300
بهترین حجم فروش:
27,450
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
18
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
29,966
قیمت مرجع:
30,892
بیشترین قیمت مجاز:
31,818
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
230
ارزش معاملات:
6,376,711,328
حجم مبنا:
634,881
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-926 %
تعداد معاملات:
230