"پلاست"

P/E گروه
16.6352
P/E
----
EPS
-2043.6285
بازده 90 روزه
40.92 %
بازده 30 روزه
25.31 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
220528.0444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
10,428
قیمت پایانی:
10,428
تغییر قیمت پایانی:
-3
درصد تغییر قیمت پایانی:
-322 %
بیشترین قیمت:
10,428
کمترین قیمت:
10,428
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
10,428
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
157,545
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
26
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,428
قیمت مرجع:
10,750
بیشترین قیمت مجاز:
11,072
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
18
ارزش معاملات:
371,028,240
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-322 %
تعداد معاملات:
18