"تابا"

P/E گروه
16.383
P/E
9.0976
EPS
994.5484
بازده 90 روزه
-35.13 %
بازده 30 روزه
-5.61 %
میانگین درصد DPS
20.46
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
808002.1889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
9,048
قیمت پایانی:
9,012
تغییر قیمت پایانی:
2.58
درصد تغییر قیمت پایانی:
227 %
بیشترین قیمت:
9,048
کمترین قیمت:
8,900
بهترین قیمت خرید:
9,048
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
148,043
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
22
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
9,048
قیمت مرجع:
8,785
بیشترین قیمت مجاز:
9,048
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
485
ارزش معاملات:
5,928,399,571
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
263 %
تعداد معاملات:
485