"تابا"

P/E گروه
22.1592
P/E
32.5039
EPS
1106.7581
بازده 90 روزه
109.59 %
بازده 30 روزه
9.11 %
میانگین درصد DPS
20.46
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1365950.1778
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
30,594
قیمت پایانی:
31,246
تغییر قیمت پایانی:
-0.93
درصد تغییر قیمت پایانی:
-294 %
بیشترین قیمت:
32,300
کمترین قیمت:
30,594
بهترین قیمت خرید:
30,594
بهترین قیمت فروش:
30,594
بهترین حجم خرید:
195
بهترین حجم فروش:
45,314
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
40
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
32,300
قیمت مرجع:
31,540
بیشترین قیمت مجاز:
32,486
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
448
ارزش معاملات:
11,997,046,663
حجم مبنا:
620,098
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-946 %
تعداد معاملات:
448