"تپمپی"

P/E گروه
27.514
P/E
90.2543
EPS
675.7571
بازده 90 روزه
206.18 %
بازده 30 روزه
101.83 %
میانگین درصد DPS
47.02
سال مالی
1399/03/30
درصد شناور آزاد
38 %
میانگین حجم 90 روزه
4209765.2333
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/17
قیمت آخرین معامله:
60,990
قیمت پایانی:
57,670
تغییر قیمت پایانی:
-0.72
درصد تغییر قیمت پایانی:
-420 %
بیشترین قیمت:
60,990
کمترین قیمت:
55,190
بهترین قیمت خرید:
60,990
بهترین قیمت فروش:
60,990
بهترین حجم خرید:
746,767
بهترین حجم فروش:
13,304
بهترین تعداد خرید:
108
بهترین تعداد فروش:
7
سایر اطلاعات 1399/4/17
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
57,970
قیمت مرجع:
58,090
بیشترین قیمت مجاز:
60,990
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
4,526
ارزش معاملات:
874,045,029,220
حجم مبنا:
987,167
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
2900 %
تعداد معاملات:
4526