"تپمپی"

P/E گروه
7.7918
P/E
16.8327
EPS
625.3319
بازده 90 روزه
43.78 %
بازده 30 روزه
1.17 %
میانگین درصد DPS
47.02
سال مالی
1399/04/02
درصد شناور آزاد
36 %
میانگین حجم 90 روزه
1548111.5889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
10,880
قیمت پایانی:
10,742
تغییر قیمت پایانی:
-2.92
درصد تغییر قیمت پایانی:
-323 %
بیشترین قیمت:
10,995
کمترین قیمت:
10,521
بهترین قیمت خرید:
10,721
بهترین قیمت فروش:
10,810
بهترین حجم خرید:
280
بهترین حجم فروش:
1
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,720
قیمت مرجع:
11,065
بیشترین قیمت مجاز:
11,618
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
447
ارزش معاملات:
9,551,214,344
حجم مبنا:
188,000
تغییر قیمت:
-2
درصد تغییر قیمت:
-185 %
تعداد معاملات:
447