"تپولا"

P/E گروه
22.1592
P/E
----
EPS
-213.6779
بازده 90 روزه
58.66 %
بازده 30 روزه
-19.6 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
585151.8667
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
8,738
قیمت پایانی:
8,722
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
155 %
بیشترین قیمت:
8,738
کمترین قیمت:
8,420
بهترین قیمت خرید:
8,738
بهترین قیمت فروش:
8,738
بهترین حجم خرید:
37,336
بهترین حجم فروش:
560
بهترین تعداد خرید:
12
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,738
قیمت مرجع:
8,567
بیشترین قیمت مجاز:
8,738
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
152
ارزش معاملات:
9,074,811,290
حجم مبنا:
1,122,839
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
171 %
تعداد معاملات:
152