"تپولا"

P/E گروه
16.383
P/E
----
EPS
-160.9828
بازده 90 روزه
-42.81 %
بازده 30 روزه
-7.13 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
271936.9111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
3,517
قیمت پایانی:
3,517
تغییر قیمت پایانی:
1.97
درصد تغییر قیمت پایانی:
68 %
بیشترین قیمت:
3,517
کمترین قیمت:
3,474
بهترین قیمت خرید:
3,517
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
36,350
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
7
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,517
قیمت مرجع:
3,449
بیشترین قیمت مجاز:
3,517
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
85
ارزش معاملات:
666,477,040
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
68 %
تعداد معاملات:
85